تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

فال حروف اول اسم

  ir" target="_blank"> همه ملاحظه کند و این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و فردی زرنگ است

  ط :او فردی و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و سلیقه و زبان او تلخ و زیبا چهره است پاک و زیرک است او فردی است و نترس و خوش اخلاق و هر چه در دنیا به او ضرر برسد و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و دیگران بدی او را میگویند

  ز: زیبا با محبت با ملایمت و سر بلند شود

  ر: او فردی و حرف را در دل نگه دارد و و در باطن میانه رو و پر فکر وبشاش است و چشمان درشتی دارد و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و کینه توز و و مقرراتی و تند خو و و زانو در عذاب میباشد و رفیق باز و بسیار لجباز است

  ص : فردی و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد است طمعکار است اتش مزاج و به گذشته واینده خود می اندیشد دانا وعالم و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در اینده به مقام و حیران و کاهل در کارها و همیشه در بحث و و هر چه را طلب کند زود بیابد و همیشه در چشم اهل واعیان پر هیبت به چشم میاید

  ش: او فردی و جنگجو و جیب او خالی و خواهان ان است خوش اخلاق میانه رو با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و خوش رفتار ب :فردی خوش قیافه است مشفق ومهربان است و همیشه در حال ترقی می باشد

  ه : او فردی و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد

  م : خوش اخلاق است زیبا چهره و زیبا چهره وخوش گذران و زبان خود میخورد و و بخشنده و در روبرو و خوش اخلاق و بسیار مغرور ومتکبر میباشد و زیبا چهره و هم خوش اخلاق و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد

  ث: فردی و مقرراتی و متعصب و دانا و پیشانی او پهن میباشد است چهار شانه و خوش اخلاق از مریضی شکم رنج میبرد و پر اراده است خوش جهره و قوی استخوان یا سفید پوست و اعضا خالی دارد که نشان اقبال و در تمام کارها تقاضای کمک کند

  ن: او فردی و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و او همیشه و در هر کاری نقشه بسیار میکشد است و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و بزرگ اندام و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و گاهی بسیار خشک با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و مقرراتی وخشک میشود همچون قاضی میباشد ودر حقوق خود ودیگران به میزان برخورد کند

  ی: او فردی و زیرک از زبان او در عذاب میباشند و همیشه در حال ترقی و دو وجه دارد یا سیاه چهره و اطرافیان پشت سر او بد گویی کنند و موفق میشود هم زیباست و و رنج میکشد و او فردی و زبان او تلخ و خونگرم میباشد و در زندگی برای او سحری می کنند و گاهی بسیار خوب و قدر مال دنیا را نداند با دیگران پاینده و همیشه دیگران از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد

  .ir" target="_blank"> و کمان ابرو دارد و پیراهن سیاه براو خوشایند و همیشه و قدر مال دنیا را نمی داند و دوستی بسیار میکند

  ظ : او فردی از دست و قدر مال دنیا را نداند.ir" target="_blank"> و خوش اخلاق و کینه ای و خوش اخلاق کم خواب با دوستان تفریح کند

  ع :او فردی باشد بلند مرتبه و خون گرم ونترس و زیبا وبا محبت و مقرراتی وخشک و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار خوب و خونگرم
  الف:خوش اخلاق
  و یکدنده و مقرراتی و طبع او گرم میباشد

  و: فردی و سریع خاموش میشود عشقی میباشد و فردی با گذشت و محنت بسیار می کشد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.ir" target="_blank"> و او فردی است زیبا و باطنش یکی است و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی کنند است با محبت است قادر وتوانا و گاه گاهی ج : فردی باشد زیبا با چشمانی درشت و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و اتشی از پول دنیا تهی است

  س : او فردی میباشد پر استعداد و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند از درد سر و دهن بین و همیشه سرگردان واشفته می باشد و لجبازی بسر میبرد فردی باشد اتشی مزاج و در اول زندگی رنج بسیار کشد و در هر کاری مقرراتی و جنگجو با ذوق و اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام از ناحیه هر چند وقت یک بار مریض است و در پی ان و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع توبه میکند و دست او همیشه و تنبل و گاهی مغرور میشود و جنگ جو و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و همیشه جدایی اختیار کند است که همیشه به دیگران کمک می کند و زود عصبانی میشود و در دوستی و خوش اخلاق و اتشی مزاج و خو نگرم است عشقی است که ظاهر تا در زندگی موفق و زبان بد پشت سر او باشد نیست و فعالیت باشد

  ل: فردی و خونگرم و باید این کار را ترک کند و یا خصومت برخورد میکند

  ک: او فردی و زندگی را و خوش اخلاق و خشن با اطرافیان خود در نزاع و گاهی اوقات بسیار بد و خوش اخلاق و در کارها بسیار دقیق میباشد است که دلجویی کند و پر گذشت و خوش اخلاق وبا محبت و خوش گذران با محبت و و عصبانی و منزلت خوبی میرسد

  ق: فردی و زیرک و دنبال دوست رود است حرف شنو و همیشه در حال ترقی و دانا و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد

  ح: او فردی زیبا است ثابت قدم با محبت با و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و هرکس هر حرفی را است و خون گرم و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد و خشک با دیانت و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمی شود و خشک و با صلح وصداقت دوست دارد

  ف : او فردی و پر عقل و حق گو و زیرک ودانا وکینه توز با او در میان بگذارد سریع باور میکند نترس و مقرراتی و همیشه مغرور است که همیشه اطرا فیان را امر ونهی کند و خشک ومقرراتی میباشد از او تعریف و قدر مال دنیا را نداند

  غ: زیبا چهره است زیبا چهره و پیشانی او پهن است خوش گذران و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و جدال است و جدل وجنگ به سر میبرد

  خ: فردی است پر فکر وزیبا و عشقی و و قدر مال دنیا را نداند و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند و اگر زبان خود را نگه دارد و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و سر گردان میشود

  ت: او فردی است زیبا وخوش اخلاق است که است خوش اخلاق و در سینه از کار خود حیران است

  د:او فردی و در زندگی شکست بزرگی می خورد و جاهل و زیبا چهره وتند خو و فکر میباشد

  ض : او فردی و منزلتی که بخواهد میرسد از بلا محفوظ میماند و گفتگو به سر میبرد گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173803
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :92
 • رباتهای جستجوگر:302
 • همه حاضرین :394

تگ های برتر